Yayınlarım

 

A - Uluslararası Çalışmalar

A-3) YILMAZ ÇAKMAK, B., BEKTAS, H., SUCUCAN, S. (2017). User Mobility Analysis of Lighting Practices in Konya City Square. IRA International Journal of Technology & Engineering (ISSN 2455-4480), 8(2), 15-27. doi:http://dx.doi.org/10.21013/jte.v8.n2.p2  

 

 

A-3*) Çakmak Yılmaz B., Khaleghi.m. N., 2016, ''Spatial Analysis of Khaju Bridge As An Urban Element, In The Context of Space Perception Through Senses'' IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)  Volume 21, Issue 4, Ver. 07 (Apr. 2016) PP 66-75  e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.  www.iosrjournals.org

DOI: 10.9790/0837-2104076675

  

A-3) Aslan H.Derya, Çakmak Yılmaz Bilgehan 2014, “Syntactic analysis and evaluation on different primary school buildings in TurkeyProc. of the Intl. Conf. on Advances In Civil, Structural And Construction Engineering CSCE 2014. Copyright © Institute of Research Engineers and Doctors. All rights reserved. ISBN: 978-1-63248-020-0 doi:10.15224/978-1-63248-020-0-15

 

A-3) Burak Köken, Hatice D. Arslan, Bilgehan Y. Çakmak ''Comparative Spatial Analysis of a Re-arranged Hospital Building'' World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering Vol:9, No:8, 2015

 

A-3) ÇAKMAK YILMAZ Bilgehan 2015 ''Solar Energy Potentıal Of Konya And Archıtectural Desıgn Crıterıas For Solar Energy Effıcıency'', 4th International Conferance on Renawable, Energy Research and Applications, Palermo Italy, DOI: 10.1109/ICRERA.2015.7418650 Page(s): 1463 - 1469 INSPEC Accession Number: 15807066

 

B-Uluslararası Bildiriler

B-1) YILMAZ ÇAKMAK B, TAEBİ B. 2017, ''UNDERSTANDING SPATIAL LAYOUT IN TRADITIONAL IRANIAN HOUSES,IRANIAN STUDIES'17/International Multidisciplinary Conference on Iran and Iranian Studies, DAKAM’S  INTERNATIONAL  REGIONAL STUDIES MEETING   CONFERENCE PROCEEDINGS, pages: 72-88, ISBN:978-­‐605-­‐9207-­‐77-­‐5

  

B-1) KHALEGHIMOGHADDAM N., YILMAZ CAKMAK B., 2016, ''RECOGNITION OF THE CONCEPT OF URBAN IDENTITY THROUGH THE PLACE ATTACHMENT CASE STUDY: KONYA, ALAADDIN HILL, ICONARCH, Proceedings Book, Vol.2, pages: 470-480, ISBN: 978-975-448-218-8 

 

 

B-1) Cakmak Yılmaz Bilgehan, Kalfaoğlu Sami, 2011, “The Syntactic Analyses of Spatial Alteration of Rural Dwellings in Migration Process, Case of Konya”, International Journal of Arts and Sciences, Vol. 4, Number 17, 381-392, October 2011 (Doktora tezinden yapılmıştır)  

 

 

 

 

B-1) Kalfaoğlu Sami, Bakır İbrahim, Cakmak Yılmaz Bilgehan, 2011, The Transformation Of Traditional Residential Patterns Through Development Plans: Konya Case International Journal of Arts and Sciences, Vol. 4, Number 17. October 2011

 

 

 

 

B-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan, Çınar Kerim 2012, “Vernacular Settlements in Cultural Continuity Contex”, ICONARCH International Congress of Architecture-I-, proceedings book, ISBN: 978-978-605-86483—9.November 2012.

 

B-2) Çakmak Yılmaz Bilgehan, Korur Saim 2013, “Evaluation of the Use of Pedestrian Overpasses in the Context of Adapted Physical Activity” 19 th International Symposium of Adapted Physical Activity, p: 260, book of abstracts, 19-23 July 2013

 

 

 

 

B-1.1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2013, “Elderly Care Center Design in the Social Integration of Elderly”, International Istanbul Initiative on Ageing 2013 Congress, p: 205, book of abstracts 4-6 October 2013,İstanbul.

 

 

B-1.1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2013,“Elderly and Disabled Care, Research and Practice Center Design, Student Projects” International Istanbul Initiative on Ageing 2013 Congress, p: 206, book of abstracts 4-6 October 2013,İstanbul.

   

B-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2013, “An Experimental View to Anatolian Adobe Housing Typology” Kerpic’13 – New Generation Earthern Architecture: Learning from Heritage International Conference Istanbul Aydin University, Turkey, 11-14 September 2013.

 

B-1) Aslan H.Derya, Çakmak Yılmaz Bilgehan 2014, “Syntactıc Analysıs And Evaluatıon Of Turkısh Prımary School Buıldıngs” ARCH Design 2014, International Conference on design methodologies, 8-10 May 2014, İstanbul

 

 

 

 

  

B-1) CAKMAK YILMAZ Bilgehan,2014 The second, Annual Warnborough Collage Conferance on Arts “Culture, Time and Passion, The Fibres of Art” 18-21 August 2014, Canterburry, United Kingdom.

 

 

  

B-1) CAKMAK YILMAZ Bilgehan , TAEBİ Bita “The Transformatıon Of Anatolıan Rural Housıng In Modernızatıon Process In The Contex Of Cultural Contınuıty” “3rd National Conference on Climate Building and Energy Efficiency” 13-14 may 2015, Isfahan, Iran.

 

 

 

B-1.1) ALKAN BALA Havva, ÇAKMAK YILMAZ Bilgehan, 2015, ''Good Aırport Desıgn Supports Sustaınable Development'', Abstract Book Of Internatıonal Symposıum On Sustaınable Avıatıon 2015 Paper No: Issa - 2015 #120

 

 

 

D-Ulusal Çalışmalar

 

D-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2013., “Kültürel Mirasın Korunması Bağlamında Bir Yeniden Kullanım Örneği, Hamdi Gültepe Evi” ARTIUM Mimarlık Planlama Tasarım ve Sanat, Hasan kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol: 1, No: 1, s: 44-54. ISSN: 2147-6663, Temmuz 2013

 

D-1) Yılmaz Bilgehan 2005, “Bedensel Engelli Çocukların Temel Eğitim Okullarında Eğitim Alabilmesi İçin Gereken Mimari Düzenlemeler” S.Ü. Müh-Mim. Fak. Dergisi, c.20, s.3, 2005, Konya (Yüksek Lisans tezinden yapılmıştır)

   

D-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2006, Engellilerin Sosyal Hayata Katılmasında Fiziksel Çevre Düzenlemelerinin Rolü, ÖZ-VERİ Dergisi (T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Hakemli-Süreli yayın) ISSN: 1304-8082 syf:863-879, Ankara.

 

D-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2012, “Konya Kent Merkezinin Ulaşılabilirliğinin Evrensel Tasarım İlkeleri Bağlamında İncelenmesi” Mimaran Dergisi, Haziran 2012 Yıl:4 sayı: 8, syf:17-23. Konya

 

D-1)Yılmaz Çakmak Bilgehan 2014, Kültürel ve Mimari Değerlerin Moda Tasarımına Yanısması, TMMOB Mimarlar odası Gaziantep Şubesi, Kastel Dergisi, yıl :1 sayı :3 sayfa:10-17, Gaziantep.

 

D-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2015, “İşlevini Kaybetmiş Bir Yapının Kültürel Bir Değere Dönüştürülmesi, Tuğla Fabrikası-Terrakota Atölyesi Örneği” Mimaran Dergisi Aralık 2015

  

D-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan, Alkan Bala Havva, Biçer Hazal 2016, ''Çağdaş Mimari İle Moda Tasarımı İlişkisinde 'Fark Yarat Mimari Tasarım Atölyesi' Deneyimi'' Mimaran Dergisi Ocak 2016

 

 D-7) “I.Ulusal Engellileştirilenler 2013 Sempozyumu”, Afiş, Broşür, Kitap kapağı tasarımları, Konya.

 

E-Ulusal Bildiriler
E-1)
Yılmaz Bilgehan, Aydın Dicle 2004, “ Ortopedik Engelliler İçin Eğitim Mekanları Tasarımında Malzemenin Önemi” II. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, 6-8 Ekim 2004 Kongre Bildirileri Kitabı, ss: 230-240, İstanbul. (Yüksek Lisans tezinden yapılmıştır)

 

E-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2010, “Sayısal Analiz Yöntemlerinden Mekansal Dizin (Space Syntax) Yönteminin Mimari Tasarım Eğitiminde Kullanılması” Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, 25-27 Kasım 2010, Konya (Doktora tezinden yapılmıştır)

 

E-1) Çakmak Yılmaz Bilgehan 2011, “Kent Merkezleri Ulaşılabilirliğinin Evrensel İlkeler Bağlamında Değerlendirilmesi” 6.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Yeditepe Üniversitesi,22-25 Mart2011, İstanbul

 

F-Ulusal Kitaplar
F-1)
Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK, “Kırsaldan Kente Göç Sürecinde Mekansal Değişim”, Çizgi Kitabevi Yayınları, ISBN: 978-605-4451-69-2, 151 syf. Konya, Eylül 2011

 

M-Yarışmalar
M-2) Ulusal/ Konya Büyükşehir Belediyesi, Yaya Üst Geçitleri Mimari Proje Yarışması 3. Mansiyon Ödülü, 2005, Konya

 

 

Araştırma Raporu:
Yılmaz Bilgehan 2005 ,“Bedensel Engelliler İçin Eğitim Mekanları Düzenlemesinde Mimari Engeller” Raportörlük, II. Özürlüler Şurası Genel Kurul Kararları, Ankara.

 

O- Bilimsel/Sanatsal Faaliyetlere Katkı
Ulusal
O-12)
Yılmaz Çakmak Bilgehan 2013, I.Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyeliği, 7-8 Kasım 2013, Konya. www.ukem.org

 

O-12) Yılmaz Çakmak Bilgehan 2016, 2.Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyeliği,7-8-9 Nisan 2016, Konya. www.ukem.org

 

O-12) Yılmaz Çakmak Bilgehan, 20-22 Kasım 2014, International Conference on Architecture and Planning, ICONARCH II, Organizing Commitee Member, Secreteriat, www.iconarch.org

 

O-12) Yılmaz Çakmak Bilgehan, 11-13 May 2017, International Conference on Architecture and Planning, ICONARCH III, Organizing Commitee Member, Secreteriat, www.iconarch.org

 

Çakmak Yılmaz Bilgehan 2014-2015, 2015-2016, 206-2017 International Journal of Architecture and Planning Associate Editor of ICONARP, International Journal of Architecture and Planning, http://www.iconarp.com/ Selcuk University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, 42030, Konya

  
CAKMAK YILMAZ Bilgehan Key note speaker and scientific commitee member “3rd National Conference on Climate Building and Energy Efficiency” 13-14 may 2015, Isfahan, Iran.

 

CAKMAK YILMAZ Bilgehan Key note speaker and scientific commitee member “
2nd International Conference and Exhibition on Solar Energy (ICESE)” 30-31 August 2015, Tahran, Iran.

 

CAKMAK YILMAZ Bilgehan, Mersin Uluslarası engelsiz sanat festivali kapsamında, ENGELSİZ YAŞAM VE KENT SEMPOZYUMU nda davetli konuşmacı. 11-15 Ekim 2017, Mersin